dr. Katarina Vatovec

dr. Katarina Vatovec

Katarina Vatovec je docentka prava Evropske unije na Fakulteti za državne in evropske študije ter Evropski pravni fakulteti (Nova univerza). Zaključila je univerzitetni študij prava na Pravni fakulteti (Univerza v Ljubljani) in opravila magistrski študij mednarodnega javnega prava na London School of Economics and Political Science (Univerza v Londonu). Leta 2015 je doktorirala iz področja znanosti mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani).

V svojem raziskovalnem delu se posveča predvsem pravu in politiki Evropske unije, zanima pa jo tudi proučevanje vsebin mednarodnega prava ter prava človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Napisala je več znanstvenih prispevkov in je soavtorica knjige Lizbonska pogodba z uvodnimi pojasnili (Ljubljana: GV Založba, 2010). Kot soavtorica in redaktorica je sodelovala tudi pri publikaciji Komentar Ustave Republike Slovenije (Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019).