SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

Raziskovalci projekta tesno sodelujejo z vsemi pomembnimi deležniki na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu iz javne uprave, gospodarstva, civilne družbe in drugod.

Vodja projekta je član kontaktne skupine za spremljanje izvajanja Nacionalnega akcijskega načrta za Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (v okviru Ministrstva za zunanje zadeve) in OECD Nacionalne kontaktne točke (v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).