CILJI

CILJI PROJEKTA

Cilj predlaganega raziskovalnega projekta je raziskati trenutno ureditev varstva človekovih pravic v gospodarstvu v slovenskem in mednarodnem pravnem redu ter kot prva raziskava izoblikovati izvirne teoretične in normative ter praktične rešitve za njuno reformo. Na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu primanjkuje izvirnih pristopov k izboljšanju normativnih pravnih redov tako na domači ravni kot tudi na mednarodni ravni ter kasneje za njihovo udejanjanje v praksi. Projekt bo zato poskušal zapolniti slednjo vrzel, tako da bo odločevalcem tako na domači kot mednarodni ravni ponudil nabor holističnih orodij in vsebin za reformo domačih in mednarodnih pravnih ureditev na področju spoštovanja človekovih pravic. Odločevalci bodo lahko tako na domači in mednarodni ravni izboljšali pravno ureditev pri uresničevanju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu in uveljavljanja njihove odgovornosti za potencialne kršitve. Podrobneje lahko cilje raziskave razdelimo na teoretične, normativne in empirično-praktične.

Teoretična cilja

C1.

Razviti holistični teoretični in normativni model za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu z upoštevanjem vrednotno-filozofskih temeljev;

C2.

Pripraviti in izoblikovati normativne rešitve za mednarodno pogodbo o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu in za spremembe slovenske ustavne ter zakonske ureditve za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu;

Empirično-praktična cilja

C3.

Opredeliti obseg spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu tako v globalnem kot v slovenskem kontekstu in naravo najpogostejših kršitev, kar bo služilo kot izhodišče za oblikovanje teoretičnega in normativnega modela;

C4.

Izvesti pogovore z deležniki na področju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu tako iz javne uprave, javnih zavodov, gospodarstva in civilne družbe, da bomo opredelili še različne vidike razumevanja in potreb po reformah domače in mednarodne ureditve spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu;

Normativna cilja

C5.

Razviti in oblikovati konkretne predloge, smernice in priporočila za holistično reformo mednarodne in slovenske pravne ureditve glede spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu s ciljem zavarovanja in uresničevanja človekovih pravic, kar bo ustvarilo prostor za nove izvirne raziskave;

C6.

Pripraviti smernice in priporočila za gospodarske družbe v lasti ali delni lasti slovenske države in zasebne gospodarske družbe za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki poslujejo zunaj slovenskih meja.