OBJAVE

OBJAVE

Knjige

 • Jernej Letnar Černič, Corporate accountability under socio-economic rights, (Transnational Law and Governance). Oxon; New York: Routledge, cop. 2019.
 • Matej Avbelj, Jernej Letnar Černič, The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy: Slovenia and Beyond. Oxford, Hart (Bloomsbuy), 2020.
 • Jernej Letnar Černič, Corporate accountability under socio-economic rights, (Transnational Law and Governance). Oxon; New York: Routledge, cop. 2020 (paperback verzija).
 • Jernej Letnar Černič, Gorazd Justinek, Til Rozman, Anja Strojin Štampar, Rok Svetlič, Bojan Žalec, Katarina Vatovec, Matej Avbelj, Pavel Gorišek, Slovenski državni holding, d. d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, Ljubljana, Nova Univerza, 2020, https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Slov.drzav_.holding-JLC.pdf

Članki

 • Jernej Letnar Černič, The ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy Revisited: Is There a Need for Its Reform?, The European Yearbook of International Economic Law, 2019, 1-21.
 • Jernej Letnar Černič, Corporate accountability under socio-economic rights, (Transnational Law and Governance). Oxon; New York: Routledge, cop. 2019.
 • Jernej Letnar Černič, Horizontalna narava in učinkovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v zasebnih razmerjih. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, dec. 2019, [Št.] 83-84, str. 77-88,
 • Matej Avbelj, Prihodnost varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, dec. 2019, [Št.] 83-84, str. 131-150,
 • Katarina Vatovec, Evropeizacija ustavnosodne presoje prek Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2019, [Št.] 83/84, str. 27-52
 • Gorazd Justinek, Human rights gaining momentum in international  business (economic diplomacy and international economic law),  Int. J. Diplomacy and Economy, Vol. 5, No. 2, 2019, 163-176.
 • Til Rozman, Business and human rights: implementing the United Nations guiding principles on business and human rights in Slovenia. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo, 2020, vol. 12, no. 1, 51-74. 
 • Valentina Franca, Anja Strojin Štampar, Board‐level employee representative independence: myth or reality? Theoretical analysis and empirical research—the case for Slovenia. Ann Public Coop Econ. 2020; 1– 17.
 • Jernej Letnar Černič, Authoritarian Dimension of Judicial Ideology of the Slovenian Constitutional Court, Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 20, No. 4 (2020), 733-760.
 • Jernej Letnar Černič, Militant Constitutionalism: Safeguarding constitutional democracy in the case-law of the European Court of Human Rights«, Hong Kong Journal of Law and Public Affairs, vol. 2 (2020), 94-112.
 • Jernej Letnar Černič, Gorazd Justinek, Business and human rights in state-owned enterprises – the case of Slovenia« in International Journal of Public Sector Performance Management, 2022, Vol.9 No.4, pp. 382 – 398.
 • Jernej Letnar Černič, The Human Rights Due Diligence Standard-Setting in the European Union: Bridging the Gap Between Ambition and Reality, 10 Global Business Law Review of the Cleveland-Marshall College of Law of Cleveland State University 1 (2022).
 • Jernej Letnar Černič, The Reformed EU Human Rights Sanctions Regime: A Step Forward or an Empty Threat? (2021), Business and Human Rights Journal, 6(3), 559-566.
 • Jernej Letnar Černič, Institutional actors as international law-makers in Business and Human Rights: The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and beyond (2021) Pravni Zapisi 12(2):594-617.

Poglavja v knjigi

 • Jernej Letnar Černič, Business and Indigenous Peoples’ Human Rights« has now been published in: Surya Deva and David Birchall (Eds.), Research Handbook on Human Rights and Business, Edward Elgar Publishing, 2020, 335-353.