PROGRAM DELA

PROGRAM DELA

Raziskovalni projekt bo izveden v obdobju treh let v okviru raziskovalnega dela raziskovalne skupine Fakultete za državne in evropske študije, Nova Univerza. Raziskovalno delo bo potekalo s študijem v knjižnicah tako v Sloveniji in če bo potrebno tudi v tujini na tujih univerzah. Študijsko raziskovanje v knjižnicah se bo dopolnjevalo z obiskom relevantnih deležnikov na terenu v okviru slovenske države in v tujini kot tudi z obiskom relevantnih konferenc in sestankov Združenih narodov in institucij Evropske unije na področju spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. V knjižnicah bo potekala prva faza ocenjevanja relevantne literature in priprave teoretične zasnove. V prvi in drugi fazi bomo raziskali obstoječo literaturo in sodno prakso in na terenu opravili pogovore s predstavniki znanosti, gospodarstva in civilne družbe s ciljem oblikovanja predlogov za reformo slovenske in globalne ureditve za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. V tretji in četrti fazi bomo analizirali in sintetizirali zbrane podatke ter pripravili članke in predloge o najboljših praksah za deležnike iz prakse. Večina raziskovalnih ur na projektu bo namenjena raziskovanju in pisanju izvirnih znanstvenih člankov, poglavij in monografije, ki jih bomo pripravljali in pisali v drugi, tretji in četrti fazi.