Akademski forum Nove Univerze ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji

Akademski forum ob 25-letnici uveljavitve EVropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji.

14. novembra 2019, je v Ljubljani potekal Akademski forum Nove univerze ob 25-letnici uveljavitve Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic v Sloveniji.

Uvodni nagovor je imel sodnik v imenu Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice izr. prof. dr. Marko Bošnjak, pogovor pa je vodil izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič.

V pogovoru so sodelovali tudi:

  • prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča RS
  • mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodiščaRS
  • izr. prof. dr. Janez Čebulj, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS
  • prof. dr. Peter Jambrek, prvi predsednik Ustavnega sodišča RS