Sekcija domače strani 2

Raziskovalna skupina

Vodja raziskave je izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič. Dr. Letnar Černič je izredni profesor za pravo človekovih pravic in ustavno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije Nova univerze.

Člani razisovalne skupine so še doc. dr. Goraz Justinek, red. prof. dr. Matej Avbelj, doc. dr. Katarina Vatovec, izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, dr. Rok Svetlič, doc. dr. Katja Triller Vrtovec in dr. Bojan Žalec.