Jernej Letanar Černič

dr. Jernej Letnar Černič

Jernej Letnar Černič je izredni profesor za pravo človekovih pravic in ustavno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije Nova univerze.

Do sedaj je objavil številne prispevke v slovenščini, angleščini, španščini, italijanščini, švedščini in romunščini. Pred kratkim je objavil dve znanstveni monografski publikaciji in sicer: “Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi“, Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018 in “Corporate accountability under socio-economic rights“, Oxon; New York: Routledge, 2019, ter knjigo v soavtorstvu in uredništvu: “The Future of Business and Human Rights : Theoretical and Practical Considerations for a UN Treaty“, Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia. 2018 (z Nicolasom Carrillo-Santarelli).

Njegova dela so bila citirana v poročilih organizacije Združenih narodov, Evropskega parlamenta in Sveta Evrope, v odločbah slovenskega Ustavnega sodišča ter akademskih študijah na vseh koncih sveta. Od študijskih let naprej deluje v različnih vlogah v slovenski in globalni civilni družbi, pri čemer sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih človekoljubnih projektih.