dr. Til Rozman

dr. Til Rozman

Dr. Til Rozman je leta 2009 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključenem sodniškem in odvetniškem pripravništvu (2009–2011) se je zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani (2011–2015). Med leti 2015 in 2019 je bil predavatelj na Fakulteti za družbene vede pri predmetih iz področja primerjalnega korporacijskega prava in prava EU, od leta 2015 dalje pa je zaposlen kot področni podsekretar za regulacijo trgov na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Rozman je bil član dveh raziskovalnih projektov na Centru za primerjalnopravne in razvojne raziskave, in sicer »Družbeno odgovorno korporativno upravljanje kot temelj nove razvojne paradigme Slovenije in EU« ter »Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU«. Leta 2016 je z odliko doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na temo normativne ureditve ter poslovnih praks vodenja koncernov v Republiki Sloveniji in EU. Leta 2018 je bil izvoljen v naziv docenta za področje civilnega in gospodarskega prava na Univerzi v Ljubljani.

Rozman je avtor več znanstvenih prispevkov ter je nastopil na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Leta 2020 je postal član raziskovalnega projekta »Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu: normativna reforma slovenskega in mednarodnega pravnega reda« pri Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze.