dr. Rok Svetlič

dr. Rok Svetlič

Leta 1992 je vpisal študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1994 se je vpisal še Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (smer filozofija). Končal je obe fakulteti. Dne 28. 6. 2005 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Pravo in pravičnost – rehabilitacija naravnega prava pri Ronaldu Dworkinu«, ki je, tako kot diplomska in magistrska naloga, nastala pod mentorstvom akad. prof. dr. Tineta Hribarja.