dr. Gorazd Justinek

dr. Gorazd Justinek

Dr. Gorazd Justinek je docent za področje mednarodnega poslovanja ter mednarodnih odnosov.

Je nekdanji diplomat ter ustanovni član Sektorja za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS ter dolgoletni vodja Sektorja za Internacionalizacijo na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije. Več kot šest let je vodij vodilni think tank v regiji – Center za evropsko prihodnost. Leta 2018 je bil izvoljen za dekana FDS NU. Je ustanovitelj in odgovorni urednik mednarodne znanstvene revije International Journal of Diplomacy and Economy.