Anja Strojin Štampar

Anja Strojin Štampar

Anja Strojin Štampar je 1996 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 1999 opravila pravniški državni izpit. Na Univerzi McGill (Kanada) je 2002 opravila podiplomski študij mednarodnega gospodarskega prava (LL.M), na Univerzi v Ljubljani (Filozofska fakulteta) pa je poleg prava diplomirala tudi iz francoščine in splošnega jezikoslovja (2004). 

Leta 2017 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Enotirni sistem upravljanja delniške družbe na Evropski pravni fakulteti Nove univerze ter istega leta tudi pridobila naziv magistre poslovnih ved na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2018 je bila izvoljena v naziv docentke za področje civilnega in gospodarskega prava na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze.

Zaposlena je kot odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa v Ljubljani. Dela na področjih korporacijskega prava, korporativnega upravljanja in finančnega prava. Pred tem je bila zaposlena v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d kot direktorica pravnega oddelka in članica uprave ter v Slovenskem državnem holdingu, d. d. kot članica uprave. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah je tako pridobila poglobljeno pravno in poslovno znanje na področju upravljanja premoženja, pokojninskih skladov in gospodarskih družb. Poklicne izkušnje je pridobivala tudi na različnih delovnih mestih v pravosodju (sodniška pripravnica, strokovna sodelavka, odvetnica). Bila je tudi članica nadzornega sveta v več slovenskih gospodarskih družbah.

Je avtorica več pisnih strokovnih prispevkov in predavateljica na strokovnih srečanjih (Dnevi slovenskih pravnikov, Dnevi zavarovalništva, izobraževalni dogodki Združenja nadzornikov Slovenije). Pri svojem raziskovalnem delu se osredotoča na sisteme upravljanja gospodarski družb in upravljanje kapitalskih naložb države. Sodeluje tudi pri pripravi priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja pri Združenju nadzornikov Slovenije. Je avtorica monografije Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja (2018) in soavtorica v zborniku  razprav Za družbeno odgovornost (FDV, 2018) ter v zborniku razprav Država kot dober gospodar (FDV, 2019) .